Ledelse

Rene Vesterlyng

Direktør
Aut. Kloakmester
Telefon: 30 37 33 20
E-mail: rv@gef.as

Jesper Nobel Vesterlyng

Direktør
Aut. Kloakmester, Aut. rottebekæmper samt Bygningskonstruktør
Telefon: 30 37 33 21
E-mail: jv@gef.as

Jesper Mühlendorph

Projektleder
Telefon: 30 37 33 63
E-mail: jm@gef.as

Jesper Nimgård

Projektleder
Telefon: 30 37 33 28
E-mail: jn@gef.as

Administration

Anne Vesterlyng

Regnskab – administration
Telefon: 46 78 75 85
E-mail: av@gef.as

Mia Nobel Vesterlyng

Regnskab – administration
Telefon: 46 78 75 85
E-mail: mv@gef.as

Ena Christensen

Regnskab – administration
Telefon: 46 78 75 85
E-mail: ec@gef.as

Formænd

Søren Hansen

Formand
Telefon: 30 37 33 30
E-mail: sh@gef.as

Mads Ytte Sjøbeck

Formand
Telefon: 30 37 33 36
E-mail: ms@gef.as

Anders Pedersen

Formand
Aut. Kloakmester
Telefon: 30 37 33 33
E-mail: ap@gef.as

Thomas Hansen

Formand
Telefon: 30 37 33 37
E-mail: th@gef.as

Historie

Gundsø Entreprenør Forretning blev grundlagt i 15. juli 1995 af Rene Vesterlyng, men har siden 2006 været et A/S, da næste generation Vesterlyng, i form af Jesper Vesterlyng tog sin plads i bestyrelsen og dermed for alvor påbegyndte et generationsskifte.

Virksomheden har fra starten været i en sund udvikling, og beskæftiger i dag mere end 55 ansatte, adskillige underentreprenører og har mange samarbejdspartnere. Den positive udvikling har gjort at rammerne i Gundsølille blev for små, og derfor byggede Anne og Rene Vesterlyng i 2014 det nye firma domicil på Langebjerg 8 i Roskilde.

God service samt høj kvalitet har altid været, og vil altid være, nogle af grundstenene i virksomhedens vision og strategi. Gundsø Entreprenør Forretning A/S tilstræber altid at yde en høj service, således at vores kunder føler sig godt behandlet, og bliver glade for det udførte arbejde. I vores høje serviceniveau ligger blandt andet en høj kvalitet af det udførte arbejde. Denne sikres gennem et kvalitetssikringssystem, underlagt Teknologisk Institut, bestående af omfattende egenkontrol.

Kvalitetssikring

Gundsø Entreprenør Forretning har siden år 2000 haft et kvalitetsledelsessystem med Teknologisk Institut som kontrolinstans. Dette betyder at virksomheden hvert andet år bliver auditeret hvor der bl.a. til enhver tid skal kunne forefindes kvalitetsdokumentation.

Der er flere formål med brugen af et sådan kvalitetsledelsessystem. Der kan bl.a. nævnes:

  • Fremstå som en kompetent og kvalitetsbevidst virksomhed
  • Konstant udvikling af virksomhedens kvalitetssikring
  • Til enhver tid at kunne dokumentere det udførte arbejde overfor byggeherre
  • Hurtig og god opfølgning på sager og eventuelle reklamationer

Social ansvarlighed

Gundsø Entreprenør Forretning A/S har altid efterstræbt at handle samfundsmæssigt ansvarligt på områder som,  sociale vilkår, arbejdsmiljø, og miljø.

Det er vigtigt for GEF A/S, at alle får en chance, derfor tilstræber vi, at der altid er en elev i firmaet. Om det er en EGU elev, anlægsstruktør elev eller anden form for elev, så skal der være plads til unge mennesker, som ønsker at lærer. Ligesom elever, har vi fastansat 2 flexjobbere som indgår i teams med de andre ansatte.

I juni 2010 indgik Gundsø Entreprenør Forretning A/S overenskomst med 3F. Dette med henblik på fortsat, at sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø efter givne overenskomster for alle parter.

For at sikre et godt, energisk og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte, samt underentreprenører og leverandører som er i kontakt med GEF A/S, er der udpeget 2 personer som har gennemført en arbejdsrepræsentant uddannelse/ sikkerhedsrepræsentant uddannelse.

For at passe bedst muligt på miljøet, følger GEF A/S nedenstående:

  • GEF A/S´s prioritering er at være miljøbevidst.
  • Løbende forbedringstiltag i udvikling af virksomhedens miljøpolitik.
  • Personalet uddannes i at tage miljøbevidste beslutninger og hensyn.
  • GEF A/S vurderer miljø påvirkningen før/efter en opgave.
  • GEF A/S drives med bæredygtig brug af ressourcer såsom miljø diesel, affaldssortering og bortskaffelse af affald til godkendte genbrugspladser, indenfor drift og anlæg.
  • Opgaverne og ressourcerne tilpasses, således at miljøet ikke lider skade.

Skriv et svar