Skovbo Allé, Greve

I 2018 vandt GEF en opgave med at anlægge en ny vej i udstykningen Skovbo Allé.

Opgaven blev afleveret til tiden og uden bemærkninger

OPFØRSEL AF VENTILBYGVÆRK FOR NORDVAND A/S

I 2014 har Gundsø Entreprenør Forretning A/S, opført et ventilbygværk i Gladsaxe, ved skolesvinget for Nordvand A/S.

FORTUNEN , KLAMPENBORG

I 2012-2013 udførte Gundsø Entreprenør Forretning A/S kloakering + etablering af underjordiske regnvandsbassiner samt pumpestationer. Projektet blev udført i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

LAR PROJEKT – LINDEBJERGSKOLEN

I 2013 udførte GEF A/S, i samarbejde med Teknologisk Institut, et LAR projekt på Lindebjerg skolen, Gundsølille, 4000 Roskilde.

LAR står for: Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

Formålet for dette projekt, var at skabe opmærksomhed og vise eleverne hvordan regnvand håndteres og genbruges.

Hanne Kjær Jørgensen fra Teknologisk Instetut udtaler:

“GEF fik i perioden fx anlagt forskellige typer vandrender – lige fra en ”standard” rund vandrende fra IBF samt arkitekttegnede vandrender med forskellige fliser og forløb. Desuden blev der anlagt et regnbed, hvor eleverne på skolen hentede forskellige typer planter, der blev beplantet i regnbedet. Der blev etableret en såkaldt ”Collectio” (fra Wavin), der består af en faskine kombineret med håndpumper. Faskinen har en membran under bunden og 1/3 op ad siderne, og det underjordiske vandreservoir skal pumpes op af eleverne. Der blev desuden etableret et soppebassin, der forestiller Roskilde Fjord. Når vandet stuver op i bassinet, kan man se, hvor det er godt at bo langs fjorden, og hvor det er mindre godt, fordi kystlinjen bliver oversvømmet. Bassinet er helt unikt og det første soppebassin i Danmark af denne type, og eleverne synes, at det er spændende at stå på ”Orø”! Endelig blev der etableret en naturlig grøft.

Alle LAR-anlæggene er forbundet som ”perler på en snor” for at vise, at det ikke er ét LAR-element, der ”klarer alting automatisk”. Men for at vise, at anlægget skal kunne klare hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybryd, så der skal hele tiden tænkes i overløb.”

Der er planlagt endnu et LAR projekt i 2015

Stormflodssikring/Klimasikring af Øresundshospitalet

I 2014 vandt GEF A/S opgaven vedr. stormflodssikring/klimasikring af Øresundshospitalet etape 1.

Dette projekt omfatter forskellige initiativer til fremtidig sikring, heriblandt:

  • Separering af spildevand/regnvand
  • Ø1000 rørbassin
  • Pumpebrønde
  • Højvandslukke i kælderafløb
  • Klimasikring af kælderskakte.

I 2015 Vandt GEF A/S opgaven vedr. stormflodssikring/klimasikring af Øresundshospitalet etape 1B.

Denne del af projektet er anderledes end etape 1. Her handler det om udførsel af et opstuvningsbassin til regnvand på ca. 150m3, hvori der til dagligt skal ligge en boldbane.

  • Opstuvningsbassin til regnvand

LAR PROJEKT 2015 LINDEBJERGSKOLEN

Projekt beskrivelse

I 2015 bliver videreførslen af LAR projektet fra 2013 udført. Denne fase omhandler separeringen af regnvandet fra skolens tag via nedsivning.

Regnvandet kommer til at løbe videre i den tidligere udførte klimagrøft over i et nyt anlæg, som børnene kan bruge til boldspil/cykling/undervisning/mm, samtidig med at det fungerer som nedsivning af regnvand.

Gundsø Entreprenør Forretning A/S ser frem til, endnu engang, at kunne hjælpe eleverne på Lindebjergskolen med forståelsen for processerne, vedrørende håndteringen og genbrugen af regnvandet.