Hos Gundsø Entreprenør Forretning A/S, er vi forpligtet til at beskytte dine persondata når du retter henvendelse til os, eller bestiller et stykke arbejde hos GEF A/S.

Når du bestiller et stykke arbejde er Gundsø Entreprenør Forretning A/S nødt til at behandle oplysninger i forbindelse med bestilling/aftale med det formål at levere og fakturere. Der registreres oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, evt. CVR-nr og evt. EAN-nummer på modtageren af ydelsen, – hvis nødvendigt ligeledes kontaktpersoners navn og telefonnummer.

Bogholderiet/administrationen og de to direktører har adgang til alle data. Den ansvarlige projektleder/formand/chauffør har adgang til den enkelte sag.

Oplysningerne slettes 5 år efter regnskabsperiodens udløb. Efter afslutningen af hvert regnskabsår slettes/destrueres oplysningerne. Der kan i sjældne tilfælde være en forlænget slettefrist ved en verserende sag. Det skal dog her nævnes at kontaktoplysninger fortsat findes i vores arkiver, – såfremt der indenfor de 5 år er kommet en ny opgave ind.

Efter gældende lovgivning i Persondataloven har du ret til indsigt i de oplysninger vi har registreret. Hvis du ønsker indsigt, i hvilke oplysninger Gundsø Entreprenør Forretning A/S opbevarer på dig skal du blot sende en mail til info@gef.as, herefter vi du modtage svar indenfor 30 dage.

Der anvendes ikke cookies, eller anden form for lagring af oplysninger på denne hjemmeside.

Gundsø Entreprenør Forretning A/S forbeholder sig retten til løbende at reviderer privatlivspolitikken, alle ændringer vil fremgå af denne side.