GEF A/S vandt i foråret en opgave for Lyngby-Taarbæk Spildevand vedr. fra-separering af vejvand i den nordlige del af Taarbæk kommune. Der skal etableres et afvandingssystem, således at man bedre kan håndtere regnvandet.

Vi håber at kunne udføre denne opgave med ligeså står tilfredshed som vi hidtil har gjort for Lyngby-Taarbæk Spildevand og beboerne i området.