I 2013 udførte GEF A/S, i samarbejde med Teknologisk Institut, et LAR projekt på Lindebjerg skolen, Gundsølille, 4000 Roskilde.

LAR står for: Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

Formålet for dette projekt, var at skabe opmærksomhed og vise eleverne hvordan regnvand håndteres og genbruges.

Hanne Kjær Jørgensen fra Teknologisk Instetut udtaler:

“GEF fik i perioden fx anlagt forskellige typer vandrender – lige fra en ”standard” rund vandrende fra IBF samt arkitekttegnede vandrender med forskellige fliser og forløb. Desuden blev der anlagt et regnbed, hvor eleverne på skolen hentede forskellige typer planter, der blev beplantet i regnbedet. Der blev etableret en såkaldt ”Collectio” (fra Wavin), der består af en faskine kombineret med håndpumper. Faskinen har en membran under bunden og 1/3 op ad siderne, og det underjordiske vandreservoir skal pumpes op af eleverne. Der blev desuden etableret et soppebassin, der forestiller Roskilde Fjord. Når vandet stuver op i bassinet, kan man se, hvor det er godt at bo langs fjorden, og hvor det er mindre godt, fordi kystlinjen bliver oversvømmet. Bassinet er helt unikt og det første soppebassin i Danmark af denne type, og eleverne synes, at det er spændende at stå på ”Orø”! Endelig blev der etableret en naturlig grøft.

Alle LAR-anlæggene er forbundet som ”perler på en snor” for at vise, at det ikke er ét LAR-element, der ”klarer alting automatisk”. Men for at vise, at anlægget skal kunne klare hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybryd, så der skal hele tiden tænkes i overløb.”

Der er planlagt endnu et LAR projekt i 2015