Projekt beskrivelse

I 2015 bliver videreførslen af LAR projektet fra 2013 udført. Denne fase omhandler separeringen af regnvandet fra skolens tag via nedsivning.

Regnvandet kommer til at løbe videre i den tidligere udførte klimagrøft over i et nyt anlæg, som børnene kan bruge til boldspil/cykling/undervisning/mm, samtidig med at det fungerer som nedsivning af regnvand.

Gundsø Entreprenør Forretning A/S ser frem til, endnu engang, at kunne hjælpe eleverne på Lindebjergskolen med forståelsen for processerne, vedrørende håndteringen og genbrugen af regnvandet.