i 2019 – 2020 udførte Gundsø Entreprenør Forretning A/S i samarbejde med Novafos en udvidelse af regnvandsledninger i en del af blomsterkvarteret i Lillerød. Der blev i samme omgang også udvidet et af regnvandsbassinerne på rensningsanlægget.