I 2015 har Gundsø Entreprenør Forretning A/S vundet opgaven vedr. klimasikring af Heibergskolen for Københavns kommune. Projektet forventes af gå i gang i marts 2015

Projektet omhandler forskellige initiativer til fremtidig sikring af klimaet, herunder:

  • Nye afløbsledninger,
  • Pumpestationer
  • Omkoblinger
  • Kontraklapper

Vi, i GEF A/S, er glade og stolte over at være med til disse klimaprojekter. Både for den fremtidige sikring i forbindelse med oversvømmelser o.lign., men også læringsprocessen om udviklingen indenfor dette felt.