I 2014 vandt GEF A/S opgaven vedr. stormflodssikring/klimasikring af Øresundshospitalet etape 1.

Dette projekt omfatter forskellige initiativer til fremtidig sikring, heriblandt:

  • Separering af spildevand/regnvand
  • Ø1000 rørbassin
  • Pumpebrønde
  • Højvandslukke i kælderafløb
  • Klimasikring af kælderskakte.

I 2015 Vandt GEF A/S opgaven vedr. stormflodssikring/klimasikring af Øresundshospitalet etape 1B.

Denne del af projektet er anderledes end etape 1. Her handler det om udførsel af et opstuvningsbassin til regnvand på ca. 150m3, hvori der til dagligt skal ligge en boldbane.

  • Opstuvningsbassin til regnvand