BALLERUP KOMMUNE

Ballerup kommune indgik i foråret 2016 en rammeaftale omkring vedligeholdelse af hele vejnettet, herunder også gangstier, pladser, cykelstier, grusveje m.m. i kommunen.

Rammeaftalen indebærer en bred vifte af drifts – og vedligeholdelsesopgaver på – og af færdselsarealerne, herunder løbende asfalteringsopgaver,  stribearbejder, brolægnings –og kloakeringsopgaver, udlægning af ny asfalt, tilsyn og kontrol, dialogpart i forhold til projektopgaver i relation til interessenter, løbende understøttende funktion for kommunens egen materielgård m.m.

Vi håber på at godt og tilfredsstillende samarbejde for alle parter.”

ROSKILDE KOMMUNE

Roskilde Kommune har siden 2009 haft rammeaftale med bl.a. Gundsø Entreprenør Forretning A/S omkring vedligeholdelse af de kommunale ejendomme – og med fuld tilfredshed.

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING

Gundsø Entreprenør Forretning A/S har i perioden august 2012 til maj 2013 anlagt kloakledninger, rørbassiner og pumpestationer for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Vi har været glade for samarbejdet, som er forløbet meget tilfredsstillende. Gundsø Entreprenør Forretning A/S fremstår som et veldrevet og professionelt firma som leverer et udmærket produkt. Kontakten til borgere og andre interessenter håndteres ligeledes meget fint.

SK FORSYNING A/S

Udførelse af anlægsentreprise i forbindelse med kloakering ved Næsby Strand.

ROSKILDE FORSYNING

Blandt mange opgaver er blandt andet Separatkloakering af Kirkerup landsby.

DANSK ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB

Ballerup Boligselskab, afdeling Grantoften, er en del af Dansk Almennyttigt Boligselskab som benytter sig af Gundsø Entreprenør Forretning A/S til blandt andet mureropgaver.

BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Kloakopgaver, belægning og vedligeholdelse af haver hos beboerne i blandt andet Ågerupvænge og Stougården.

TEKNOLOGISK INSTITUT – RØRCENTRET

Har haft et par opgaver for Teknologisk Institut: Projekt LAR på Projektklimaskole Lindebjergskolen i Gundsølille samt jord-, beton- og kloakarbejdet ifm. opførelse af ny praktik og forsøgshal til Rørcentret.

RINGSTED KOMMUNE

Har rammeaftale med Ringsted kommune, vedr. bygningsvedligehold i områderne Nordvest, Nordøst og Syd. Opgaven omfatter udførelse af forebyggende vedligehold og akutte opgaver på Ringsted kommunes ejendomme.

VALLENSBÆK KOMMUNE

Rammeaftale vedr. håndværkerydelser, Jord- og betonarbejder, herunder kloak og belægningsarbejder.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK A.M.B.A

Udfører diverse almindelige og akutte opgaver for Gundsømagle Vandværk.

MUSICON ROSKILDE

Diverse projekter for Musicon, Rabalderstræde i Roskilde.

PALLE BECK THOMSEN, KGS. LYNGBY

Som grundejer på Chr. Winthersvej vil jeg gerne udtrykke min store tilfredshed med den måde I håndterer arbejdet på. Der er jo ikke nogen ubetinget nem arbejdsplads med så mange ud – og indkørsler, men alligevel fungerer trafikken fint og holder man og venter, varer det kun nogle få minutter før der bliver givet plads. Arbejdspladsen er perfekt skiltet og afmærket og efterlades altid meget ryddeligt. Fredag eftermiddag er der desuden fejet overalt. Da vejen ud for vores indkørsel skulle graves op fik vi tre dage før et brev og om morgenen, da arbejdet skulle begynde, blev der ringet på og spurgt, om vi ville have bilen ud først. Super service.

Skriv et svar